румынский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Monsieur le président,
Stimate Domnule Preşedinte,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Monsieur,
Stimate Domnule,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Madame,
Stimată Doamnă,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Madame, Monsieur,
Stimate Domnule/Doamnă,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Madame, Monsieur,
Stimaţi Domni,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Aux principaux concernés,
În atenţia celor interesaţi,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Monsieur Dupont,
Stimate Domnule Ionescu,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Mademoiselle Dupont,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Monsieur Dupont,
Dragă Mihai Popescu,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Cher Benjamin,
Dragă Mihai,
Неофициально, дружеская переписка
Nous vous écrivons concernant...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Официально, от лица всей компании
Nous vous écrivons au sujet de...
Vă scriem în legătură cu...
Официально, от лица всей компании
Suite à...
În legătură cu...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
En référence à...
Referitor la...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
J'écris afin de me renseigner sur...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Je vous écris de la part de...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Официально, если вы пишите за кого-то
Votre société fut recommandée par...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
V-ar deranja dacă....
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Auriez-vous l'amabilité de...
Sunteţi amabil să...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Je vous saurai gré de...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Официальная просьба, очень вежливо
Je vous saurai gré de...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Официальная просьба, очень вежливо
Pourriez-vous me faire parvenir...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Официальная просьба, вежливо
Nous sommes intéressés par la réception de...
Ne interesează să obţinem/primim...
Официальная просьба, вежливо
Je me permets de vous demander si...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Вежливая официальная просьба
Pourriez-vous recommander...
Îmi puteţi recomanda...
Официальная просьба, прямо
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Официальная просьба, прямо
Nous vous prions de...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Официальная просьба, прямолинейно
Nous vous serions reconnaissants si...
V-am fi recunoscători dacă...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Quelle est votre liste des prix pour...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Официальная прямая просьба
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Официальный запрос, прямо
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Официальный запрос, прямо
Notre intention est de...
Intenţia noastră este să...
Официальная констатация намерения, прямо
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Nous regrettons de vous informer que...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Официально, очень вежливо
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Официально, очень вежливо
En vous remerciant par avance...
Vă mulţumesc anticipat...
Официально, очень вежливо
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Официально, очень вежливо
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Официально, очень вежливо
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Официально, вежливо
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Официально, вежливо
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Официально, вежливо
Merci pour votre aide.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Официально, вежливо
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Официально, прямо
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Официально, прямо
Merci de votre confiance.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Официально, прямо
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Официально, прямо
Dans l'attente de votre réponse.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Менее официально, вежливо
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Cu stimă,
Официально, имя получателя неизвестно
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Cu sinceritate,
Официально, широко используется, получатель известен
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Cu respect,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Meilleures salutations,
Toate cele bune,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Cordialement,
Cu bine,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами