вьетнамский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Arvoisa Herra Presidentti,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Hyvä Herra,
Thưa ông,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Hyvä Rouva,
Thưa bà,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Hyvä vastaanottaja,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Hyvät vastaanottajat,
Thưa các ông bà,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Hyvät vastaanottajat,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Hyvä herra Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Hyvä rouva Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti / rouva Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Hyvä John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Hyvä John,
Gửi ông A,
Неофициально, дружеская переписка
Kirjoitamme teille koskien...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Официально, от лица всей компании
Kirjoitamme teille liittyen...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Официально, от лица всей компании
Koskien...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Viitaten...
Về việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Kirjoitan tiedustellakseni...
Tôi viết thư này để nói về...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Официально, если вы пишите за кого-то
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Olisikohan mahdollista...
Liệu ông/bà có phiền...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Olisitteko ystävällisiä ja...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Официальная просьба, очень вежливо
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Официальная просьба, очень вежливо
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Официальная просьба, вежливо
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Официальная просьба, вежливо
Haluan kysyä voisiko...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вежливая официальная просьба
Voisitteko suositella...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Официальная просьба, прямо
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ông/bà vui lòng gửi...
Официальная просьба, прямо
Pyydämme teitä välittömästi...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Официальная просьба, прямолинейно
Olisimme kiitollisia jos...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Официальная прямая просьба
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Официальный запрос, прямо
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Официальный запрос, прямо
Tavoitteemme on...
Chúng tôi dự định...
Официальная констатация намерения, прямо
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, очень вежливо
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Официально, очень вежливо
Kiittäen jo etukäteen...
Xin chân thành cảm ơn...
Официально, очень вежливо
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Официально, очень вежливо
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Официально, очень вежливо
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Официально, вежливо
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, вежливо
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Официально, вежливо
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Официально, вежливо
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Официально, прямо
Jos tarvitsette lisätietoja...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Официально, прямо
Arvostamme asiakkuuttanne.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Официально, прямо
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Официально, прямо
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Менее официально, вежливо
Ystävällisin terveisin,
Kính thư,
Официально, имя получателя неизвестно
Ystävällisin terveisin,
Kính thư,
Официально, широко используется, получатель известен
Kunnioittavasti,
Trân trọng,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Parhain terveisin,
Thân ái,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Terveisin,
Thân ái,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами