итальянский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Szanowny Panie Prezydencie,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Szanowny Panie,
Gentilissimo,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Szanowna Pani,
Gentilissima,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Szanowni Państwo,
Gentili Signore e Signori,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Szanowni Państwo,
Alla cortese attenzione di ...,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Szanowni Państwo,
A chi di competenza,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Szanowny Panie,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Szanowny Panie,
Gentilissimo Bianchi,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Drogi Tomaszu,
Gentile Mario,
Неофициально, дружеская переписка
Piszemy do Państwa w sprawie...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Официально, от лица всей компании
Piszemy do Państwa w związku z...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Официально, от лица всей компании
W nawiązaniu do...
In riferimento a...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Nawiązując do...
Per quanto concerne...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
La contatto per conto di...
Официально, если вы пишите за кого-то
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Le dispiacerebbe...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
La contatto per sapere se può...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Le sarei veramente grata/o se...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Официальная просьба, очень вежливо
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Le sarei riconoscente se volesse...
Официальная просьба, очень вежливо
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Potrebbe inviarmi...
Официальная просьба, вежливо
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Официальная просьба, вежливо
Chciałbym zapytać, czy...
Mi trovo a chiederLe di...
Вежливая официальная просьба
Czy mógłby mi Pan polecić...
Potrebbe raccomadarmi...
Официальная просьба, прямо
Prosiłbym o przesłanie mi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Официальная просьба, прямо
Proszę o pilne...
La invitiamo caldamente a...
Официальная просьба, прямолинейно
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Le saremmo grati se...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Официальная прямая просьба
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Официальный запрос, прямо
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Официальный запрос, прямо
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
È nostra intenzione...
Официальная констатация намерения, прямо
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Dopo attenta considerazione...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Z przykrością informujemy, że...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Официально, очень вежливо
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Официально, очень вежливо
Z góry dziękuję...
RingraziandoLa anticipatamente,
Официально, очень вежливо
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Официально, очень вежливо
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Официально, очень вежливо
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Официально, вежливо
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Официально, вежливо
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Официально, вежливо
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Официально, вежливо
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Официально, прямо
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Официально, прямо
Doceniamy Państwa pracę.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Официально, прямо
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Sentiamoci, il mio numero è...
Официально, прямо
Czekam na Pana odpowiedź.
Spero di sentirLa presto.
Менее официально, вежливо
Z wyrazami szacunku,
In fede,
Официально, имя получателя неизвестно
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Cordiali saluti
Официально, широко используется, получатель известен
Z poważaniem,
Cordialmente,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Pozdrawiam serdecznie,
Saluti
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Pozdrawiam,
Saluti
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами