польский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

尊敬的主席先生,
Szanowny Panie Prezydencie,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
尊敬的女士,
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐/女士,
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
亲爱的约翰,
Drogi Tomaszu,
Неофициально, дружеская переписка
我们因为...给您写信
Piszemy do Państwa w sprawie...
Официально, от лица всей компании
我们写这封信是因为...
Piszemy do Państwa w związku z...
Официально, от лица всей компании
因贵公司...
W nawiązaniu do...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
鉴于贵公司...
Nawiązując do...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
我写这封信,想询问关于...的信息
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
我代表...给您写信
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Официально, если вы пишите за кого-то
...诚挚推荐贵公司
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

请问您是否介意...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
您是否能够...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
如果您能...,我将不胜感激
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Официальная просьба, очень вежливо
如果您能… ,我将非常感激
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Официальная просьба, очень вежливо
您能将…发送给我吗
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Официальная просьба, вежливо
我们对接受/获得...很有兴趣
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Официальная просьба, вежливо
我必须问您是否...
Chciałbym zapytać, czy...
Вежливая официальная просьба
您能推荐...吗?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Официальная просьба, прямо
您能将...发送给我吗?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Официальная просьба, прямо
请您尽快按要求将...
Proszę o pilne...
Официальная просьба, прямолинейно
如果您能...,我们将不胜感激
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Официальная вежливая просьба от лица компании
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Официальная прямая просьба
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Официальный запрос, прямо
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Официальный запрос, прямо
我们的意向是...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Официальная констатация намерения, прямо
我们仔细考虑了您的建议和...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
很抱歉地通知您...
Z przykrością informujemy, że...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Официально, очень вежливо
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Официально, очень вежливо
提前谢谢您…
Z góry dziękuję...
Официально, очень вежливо
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Официально, очень вежливо
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Официально, очень вежливо
麻烦您请尽快回复,因为...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Официально, вежливо
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Официально, вежливо
我很期待将来有合作的可能性。
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Официально, вежливо
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Официально, вежливо
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Официально, прямо
如果您需要更多信息...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Официально, прямо
和您做生意,我们觉得很愉快。
Doceniamy Państwa pracę.
Официально, прямо
请联系我,我的电话号码是...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Официально, прямо
期待着尽快得到您的回复。
Czekam na Pana odpowiedź.
Менее официально, вежливо
此致
Z wyrazami szacunku,
Официально, имя получателя неизвестно
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Официально, широко используется, получатель известен
肃然至上
Z poważaniem,
Официально, редко используется, имя получателя известно
祝好
Pozdrawiam serdecznie,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
祝好
Pozdrawiam,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами