арабский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
السيد الرئيس المحترم،
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
سيدي المحترم،
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
السيدة المحترمة،
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
السادة المحترمون،
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
إلى مَنْ يهمّه الأمر،
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
السيد أحمد المحترم،
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
السيدة نادية المحترمة،
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
عزيزتي الآنسة نادية،
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
عزيزتي السيدة نادية،
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
عزيزي أحمد كرم،
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
عزيزي أحمد،
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
نكتب لكم بخصوص...
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
نكتب لكم بخصوص...
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
وعلاوة على ذلك...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
بالنسبة إلى...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
أكتب للاستفسار عن...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
أكتب إليك نيابة عن...
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
لقد تم ترشيح شركتم...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Liệu ông/bà có phiền...
هل تمانع لو...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
هلاّ تفضلت بـ...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
سأكون ممتنّا إذا...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
سنكون في غاية الامتنان إذا تكرمت بإرسال معلومات أكثر بخصوص...
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
سأكون شاكرا إذا تكرمت...
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
هل تستطيع من فضلك أن ترسل لي...
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
نحن مهتمون بالحصول \ استقبال...
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
يجب أنْ أسألك ما إذا
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
هل تستطيع أنْ توصي بأن...
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
هل تستطيع أن ترسل لي من فضلك...
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
مطلوب منكم أن... بشكل عاجل
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
سنكون مُمتنين لو...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ...
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
نحن مهتمون بـ... ونَودّ أن نعرف...
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
نفهم من إعلانك أنك تنتج...
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
لدينا نية في أنْ...…
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
لقد درسنا اقتراحك بعناية و...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
يؤسفنا أن نعلمك أنّ...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
أرجو أنْ تتصل بي، إذا احتجت أي مساعدة إضافية
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
نرجو أن تعلمنا إذا كان بمستطاعنا أن نقدم لك أي مساعدة إضافية.
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
لك منا بالغ الشكر مسبقا...
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
أرجو ألاّ تتردد في الاتصال بي إذا احتجت أي معلومات إضافية.
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
سأكون ممنونا لك كل الامتنان إذا كان بوسعك أن تنظر في هذا المسألة بأسرع وقت ممكن.
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
أرجو أن تردّ بأسرع وقت ممكن لأنّ...
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
لا تتردّد في الاتصال بي إذا كنت محتاجا لأيّ معلومات إضافية.
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
وإنني لأتطلع إلى إمكانية العمل معا.
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
شكرا لمساعدتك في هذه المسألة.
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
وإنني لأتطلع إلى مناقشة هذا الأمر معك.
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
إذا كنت محتاجا إلى معلومات أكثر ...
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
أقدر تعاملك معنا.
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو...
Официально, прямо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
وفي انتظار ردّكم، تقبلوا مني فائق عبارات الاحترام.
Менее официально, вежливо
Kính thư,
مع خالص التحية والاحترام،
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
تقبلوا مني فائق عبارات الإخلاصِ،
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
كل المودة والاحترام،
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
تحياتي الحارة،
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
تحياتي،
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами