финский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Arvoisa Herra Presidentti,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
Hyvä Herra,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
Hyvä Rouva,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
Hyvä vastaanottaja,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
Hyvät vastaanottajat,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
Hyvät vastaanottajat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Hyvä herra Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hyvä rouva Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hyvä neiti Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Hyvä John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
Hyvä John,
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Kirjoitamme teille koskien...
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Kirjoitamme teille liittyen...
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
Koskien...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
Viitaten...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Liệu ông/bà có phiền...
Olisikohan mahdollista...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Haluan kysyä voisiko...
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Voisitteko suositella...
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Pyydämme teitä välittömästi...
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Olisimme kiitollisia jos...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
Tavoitteemme on...
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
Kiittäen jo etukäteen...
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Официально, прямо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Менее официально, вежливо
Kính thư,
Ystävällisin terveisin,
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
Ystävällisin terveisin,
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
Kunnioittavasti,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
Parhain terveisin,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
Terveisin,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами