польский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Szanowny Panie Prezydencie,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
Szanowni Państwo,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Szanowny Panie,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
Drogi Tomaszu,
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Piszemy do Państwa w związku z...
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
W nawiązaniu do...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
Nawiązując do...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Liệu ông/bà có phiền...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Chciałbym zapytać, czy...
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Proszę o pilne...
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Z przykrością informujemy, że...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
Z góry dziękuję...
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Doceniamy Państwa pracę.
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Официально, прямо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Czekam na Pana odpowiedź.
Менее официально, вежливо
Kính thư,
Z wyrazami szacunku,
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
Z poważaniem,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
Pozdrawiam serdecznie,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
Pozdrawiam,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами