вьетнамский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Tisztelt Elnök Úr!
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Tisztelt Uram!
Thưa ông,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Tisztelt Hölgyem!
Thưa bà,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Tisztelt Uraim!
Thưa các ông bà,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Tisztelt Smith Úr!
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony!
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony!
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony!
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Kedves Smith John!
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Kedves John!
Gửi ông A,
Неофициально, дружеская переписка
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Официально, от лица всей компании
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Официально, от лица всей компании
Továbbá...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
A ....ajánlásával ....
Về việc/vấn đề...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Érdeklődnék, hogy ...
Tôi viết thư này để nói về...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
X nevében írok Önnek ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Официально, если вы пишите за кого-то
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Nem bánná, ha ...
Liệu ông/bà có phiền...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Lenne olyan szíves, hogy ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Le lennék kötelezve, ha ...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Официальная просьба, очень вежливо
Nagyon hálás lennék, ha ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Официальная просьба, очень вежливо
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Официальная просьба, вежливо
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Официальная просьба, вежливо
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вежливая официальная просьба
Tudna ajánlani ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Официальная просьба, прямо
El tudná nekem küldeni a ...
Ông/bà vui lòng gửi...
Официальная просьба, прямо
Kérem, hogy sürgősen ...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Официальная просьба, прямолинейно
Hálásak lennék, ha ...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Mi a jelenlegi ára a ....?
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Официальная прямая просьба
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Официальный запрос, прямо
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Официальный запрос, прямо
Az a szándékunk, hogy ...
Chúng tôi dự định...
Официальная констатация намерения, прямо
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, очень вежливо
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Официально, очень вежливо
Előre is megköszönve segítségét...
Xin chân thành cảm ơn...
Официально, очень вежливо
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Официально, очень вежливо
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Официально, очень вежливо
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Официально, вежливо
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Официально, вежливо
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Официально, вежливо
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Официально, вежливо
Várom, hogy megbeszéljük
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Официально, прямо
Ha több információra van szüksége
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Официально, прямо
Értékeljük az Önök üzletét
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Официально, прямо
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Официально, прямо
Várom a mihamarabbi válaszát
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Менее официально, вежливо
Tisztelettel,
Kính thư,
Официально, имя получателя неизвестно
Tisztelettel,
Kính thư,
Официально, широко используется, получатель известен
Tisztelettel,
Trân trọng,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Üdvözlettel,
Thân ái,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Üdvözlettel,
Thân ái,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами