румынский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnule/Doamnă,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
To whom it may concern,
În atenţia celor interesaţi,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dear John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Dear John,
Dragă Mihai,
Неофициально, дружеская переписка
We are writing to you regarding…
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Официально, от лица всей компании
We are writing in connection with...
Vă scriem în legătură cu...
Официально, от лица всей компании
Further to…
În legătură cu...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
With reference to…
Referitor la...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
I am writing to you on behalf of...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Официально, если вы пишите за кого-то
Your company was highly recommended by…
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Would you mind if…
V-ar deranja dacă....
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Would you be so kind as to…
Sunteţi amabil să...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
I would be most obliged if…
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Официальная просьба, очень вежливо
I would be grateful if you could...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Официальная просьба, очень вежливо
Would you please send me…
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Официальная просьба, вежливо
We are interested in obtaining/receiving…
Ne interesează să obţinem/primim...
Официальная просьба, вежливо
I must ask you whether...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Вежливая официальная просьба
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Официальная просьба, прямо
Would you please send me…
Trimiteţi-mi, vă rog...
Официальная просьба, прямо
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Официальная просьба, прямолинейно
We would be grateful if…
V-am fi recunoscători dacă...
Официальная вежливая просьба от лица компании
What is your current list price for…
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Официальная прямая просьба
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Официальный запрос, прямо
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Официальный запрос, прямо
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Официальная констатация намерения, прямо
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
We are sorry to inform you that…
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Официально, очень вежливо
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Официально, очень вежливо
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Официально, очень вежливо
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Официально, очень вежливо
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Официально, очень вежливо
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Официально, вежливо
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Официально, вежливо
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Официально, вежливо
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Официально, вежливо
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Официально, прямо
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Официально, прямо
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Официально, прямо
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Официально, прямо
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Менее официально, вежливо
Yours faithfully,
Cu stimă,
Официально, имя получателя неизвестно
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Официально, широко используется, получатель известен
Respectfully yours,
Cu respect,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Regards,
Cu bine,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами