чешский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Mi ŝatus kunvenon kun sinjoro Smith bonvolu.
Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
Официально, очень вежливо
Kiam ĉu konvenas al vi?
Kdyby Vám to vyhovovalo?
Официально вежливо
Ĉu ni povas aranĝi renkontiĝon?
Můžeme si sjednat schůzku?
Официально, вежливо
Mi pensas, ke ni devus renkonti.
Myslím, že bychom se měli setkat.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Mi scivolas ĉu oni povas prokrasti nian kunvenon?
Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
Официально, очень вежливо
Mi ne povas morgaŭ ĉe 2pm. Ĉu ni povas fari ĝin iom poste, diru 4pm?
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
Официально, вежливо
Ĉu estus ebla starigi alian daton?
Bylo by možné stanovit jiné datum?
Официально, вежливо
Mi devas prokrasti nian renkontiĝon ĝis...
Musím odložit naši schůzku do...
Официально, вежливо
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis renkonti. Ĉu estus ebla renkonti ĉe alia dato?
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
Официально, вежливо
Mi devas ŝanĝi la daton de nia kunveno.
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
Официально, прямо
Povus ni renkontri pli frue/poste?
Mohli bychom se sejít dříve/později?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi vian kunvenon por morgaŭ. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Официально, вежливо
Bedaŭre, mi devas informi vin, ke mi ne povos ĉeesti nian proponita kunveno, kaj tial devas nuligi.
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
Официально, вежливо
Mi timas, ke mi devos nuligi nian kunvenon por morgaŭ.
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
Официально, вежливо
Pro..., mi timas ke mi devas nuligi nian kunvenon.
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
Официально, вежливо