итальянский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Mi ŝatus kunvenon kun sinjoro Smith bonvolu.
Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.
Официально, очень вежливо
Kiam ĉu konvenas al vi?
Quando è disponibile?
Официально вежливо
Ĉu ni povas aranĝi renkontiĝon?
È possibile fissare un appuntamento?
Официально, вежливо
Mi pensas, ke ni devus renkonti.
Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Mi scivolas ĉu oni povas prokrasti nian kunvenon?
Vorrei chiederLe se è possibile spostare l'appuntamento.
Официально, очень вежливо
Mi ne povas morgaŭ ĉe 2pm. Ĉu ni povas fari ĝin iom poste, diru 4pm?
Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?
Официально, вежливо
Ĉu estus ebla starigi alian daton?
È possibile fissare un'altra data?
Официально, вежливо
Mi devas prokrasti nian renkontiĝon ĝis...
Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento al...
Официально, вежливо
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis renkonti. Ĉu estus ebla renkonti ĉe alia dato?
Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile stabilire un'altra data?
Официально, вежливо
Mi devas ŝanĝi la daton de nia kunveno.
Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro appuntamento.
Официально, прямо
Povus ni renkontri pli frue/poste?
Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi vian kunvenon por morgaŭ. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani. Mi scuso per l'inconveniente.
Официально, вежливо
Bedaŭre, mi devas informi vin, ke mi ne povos ĉeesti nian proponita kunveno, kaj tial devas nuligi.
Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in grado di presentarmi al nostro appuntamento e che pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.
Официально, вежливо
Mi timas, ke mi devos nuligi nian kunvenon por morgaŭ.
Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento di domani.
Официально, вежливо
Pro..., mi timas ke mi devas nuligi nian kunvenon.
A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro appuntamento.
Официально, вежливо