венгерский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Официально, очень вежливо
När skulle det passa för dig?
Mikor lenne jó Önnek?
Официально вежливо
Kan vi planera in ett möte?
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Официально, вежливо
Jag tycker att vi kunde träffas.
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Официально, очень вежливо
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Официально, вежливо
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Официально, вежливо
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Официально, вежливо
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Официально, прямо
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Официально, вежливо
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Официально, вежливо
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Официально, вежливо
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Официально, вежливо