вьетнамский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

मै शेखर नवलकर से मिलना चाहूँगा.
Làm ơn cho tôi đặt lịch hẹn với ông Nguyễn Văn A.
Официально, очень вежливо
आप जो भी समय योग्य समझें...
Vui lòng cho tôi biết lúc nào thì thuận tiện cho ông/bà?
Официально вежливо
क्या हम कभी एक साथ भेंट कर बात कर सकते हैं?
Chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn được không?
Официально, вежливо
मेरा मानना है कि हमें मिलना चाहिए.
Tôi nghĩ chúng ta nên sắp xếp một cuộc hẹn.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

अगर आपको ज्यादा परेशानी न हो तो क्या हम हमारी मुलाकात थोडी देर तक टाल सकते हैं?
Không biết ông/bà có thể dời cuộc hẹn của chúng ta được không?
Официально, очень вежливо
मैं कल दोपहर २ बजे नहीं आ पाऊँगा/पाऊँगी, क्या हम अपनी मुलाकात ४ बजे कर सकते हैं?
Tiếc rằng tôi không thể gặp ông/bà vào 2h chiều mai. Liệu chúng ta có thể gặp muộn hơn được không, tầm 4h chẳng hạn?
Официально, вежливо
क्या हमारी मुलाकात कोई और दिन हो सकती है?
Liệu chúng ta có thể dời lịch hẹn sang một ngày khác được không?
Официально, вежливо
मुझे हमारी मुलाकात... तक टालना होगा.
Tôi xin phép dời lịch hẹn sang...
Официально, вежливо
जिस दिन हमने मिलने का निश्चय किया था, लगता है उस दिन मै बहुत व्यस्त हूँ. क्या हम कोई और दिन मिल सकते हैं?
Rất tiếc là tôi lại bị trùng lịch vào cuộc hẹn của chúng ta. Liệu ông/bà có thể vui lòng dời lịch sang một ngày khác được không?
Официально, вежливо
मैं अपने मुलाकात के दिन को बदलने में मजबूर हूँ.
Tôi không còn cách nào khác ngoài thay đổi ngày hẹn của chúng ta.
Официально, прямо
क्या हम थोडी जल्दी/देर बाद मिल सकते हैं?
Liệu ta có thể gặp sớm/muộn hơn được không?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

आप फोन पर नहीं मिले इस लिए मेल भेज रहा/रही हूँ. माफ कीजिए मुझे नहीं लगता की हम कल मिल पाएंगे. इस असुविधा के लिए क्षमा चाहता/चाहती हूँ.
Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin viết email này để xin hủy cuộc hẹn của chúng ta vào ngày mai. Tôi vô cùng xin lỗi về sự bất tiện này.
Официально, вежливо
मुझे यह बताकर खेद है कि निश्चित किए हुए समय पर मैं नहीं आ पाऊँगा/पाऊँगी.
Tôi rất tiếc phải báo với ông/bà rằng tôi sẽ không thể tham dự cuộc họp của chúng ta như đã hẹn.
Официально, вежливо
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे हमारी मुलाकात रद्द करनी होगी.
Tôi e rằng tôi phải hủy lịch hẹn của chúng ta vào ngày mai.
Официально, вежливо
... की वजह से, मुझे हमारी नियुक्ती रद्द करनी होगी.
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy cuộc hẹn của chúng ta.
Официально, вежливо