турецкий | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Mümkünse eğer Ahmet Bey ile bir randevu ayarlamak istiyorum.
Официально, очень вежливо
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Hangi zamanlar size uygun olurdu?
Официально вежливо
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Bir toplantı ayarlayabilir miyiz?
Официально, вежливо
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Bence görüşmemiz gerekiyor.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Toplantımızı başka bir zamana erteleyebilir miyiz acaba?
Официально, очень вежливо
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Yarın öğleden sonra 2'ye yetişemeyeceğim. Biraz daha geç yapamaz mıyız toplantıyı, mesela 4'te?
Официально, вежливо
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Başka bir tarih belirlemek mümkün olur muydu acaba?
Официально, вежливо
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
... tarihine / saatine kadar toplantımızı ertelemek zorundayım.
Официально, вежливо
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Toplantımızı ayarladığımız tarihte randevu çakışması yaşıyorum. Başka bir tarihe ertelemek mümkün mü acaba?
Официально, вежливо
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Toplantımızın tarihini değiştirmek zorundayım.
Официально, прямо
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Toplantımızı daha erken/ daha geç yapabilir miyiz?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Telefon ile ulaşamadım size, yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kaldığımı bildirmek için bu e-postayı yazıyorum. Sebep olduğum tüm sorunlar için şimdiden çok özür dilerim.
Официально, вежливо
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Üzelerek belirtmek zorundayım ki daha önceden ayarladığımız toplantımıza katılamayacağım, ve sonuç olarak toplantımızı iptal etmek zorundayım.
Официально, вежливо
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.
Официально, вежливо
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
... sebebiyle korkarım ki randevumuzu iptal etmek zorundayım.
Официально, вежливо