французский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Mümkünse eğer Ahmet Bey ile bir randevu ayarlamak istiyorum.
Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Официально, очень вежливо
Hangi zamanlar size uygun olurdu?
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Официально вежливо
Bir toplantı ayarlayabilir miyiz?
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Официально, вежливо
Bence görüşmemiz gerekiyor.
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Toplantımızı başka bir zamana erteleyebilir miyiz acaba?
Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Официально, очень вежливо
Yarın öğleden sonra 2'ye yetişemeyeceğim. Biraz daha geç yapamaz mıyız toplantıyı, mesela 4'te?
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Официально, вежливо
Başka bir tarih belirlemek mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Официально, вежливо
... tarihine / saatine kadar toplantımızı ertelemek zorundayım.
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
Официально, вежливо
Toplantımızı ayarladığımız tarihte randevu çakışması yaşıyorum. Başka bir tarihe ertelemek mümkün mü acaba?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Официально, вежливо
Toplantımızın tarihini değiştirmek zorundayım.
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Официально, прямо
Toplantımızı daha erken/ daha geç yapabilir miyiz?
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Telefon ile ulaşamadım size, yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kaldığımı bildirmek için bu e-postayı yazıyorum. Sebep olduğum tüm sorunlar için şimdiden çok özür dilerim.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Официально, вежливо
Üzelerek belirtmek zorundayım ki daha önceden ayarladığımız toplantımıza katılamayacağım, ve sonuç olarak toplantımızı iptal etmek zorundayım.
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Официально, вежливо
Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Официально, вежливо
... sebebiyle korkarım ki randevumuzu iptal etmek zorundayım.
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Официально, вежливо