английский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Mümkünse eğer Ahmet Bey ile bir randevu ayarlamak istiyorum.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Официально, очень вежливо
Hangi zamanlar size uygun olurdu?
When would it suit you?
Официально вежливо
Bir toplantı ayarlayabilir miyiz?
Can we arrange a meeting?
Официально, вежливо
Bence görüşmemiz gerekiyor.
I think we should meet.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Toplantımızı başka bir zamana erteleyebilir miyiz acaba?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Официально, очень вежливо
Yarın öğleden sonra 2'ye yetişemeyeceğim. Biraz daha geç yapamaz mıyız toplantıyı, mesela 4'te?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Официально, вежливо
Başka bir tarih belirlemek mümkün olur muydu acaba?
Would it be possible to set another date?
Официально, вежливо
... tarihine / saatine kadar toplantımızı ertelemek zorundayım.
I have to postpone our meeting until…
Официально, вежливо
Toplantımızı ayarladığımız tarihte randevu çakışması yaşıyorum. Başka bir tarihe ertelemek mümkün mü acaba?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Официально, вежливо
Toplantımızın tarihini değiştirmek zorundayım.
I am forced to change the date of our meeting.
Официально, прямо
Toplantımızı daha erken/ daha geç yapabilir miyiz?
Could we make it a bit earlier/later?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Telefon ile ulaşamadım size, yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kaldığımı bildirmek için bu e-postayı yazıyorum. Sebep olduğum tüm sorunlar için şimdiden çok özür dilerim.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Официально, вежливо
Üzelerek belirtmek zorundayım ki daha önceden ayarladığımız toplantımıza katılamayacağım, ve sonuç olarak toplantımızı iptal etmek zorundayım.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Официально, вежливо
Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Официально, вежливо
... sebebiyle korkarım ki randevumuzu iptal etmek zorundayım.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Официально, вежливо