французский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Официально, очень вежливо
Kiedy Panu odpowiada?
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Официально вежливо
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Официально, вежливо
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Официально, очень вежливо
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Официально, вежливо
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Официально, вежливо
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
Официально, вежливо
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Официально, вежливо
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Официально, прямо
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Официально, вежливо
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Официально, вежливо
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Официально, вежливо
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Официально, вежливо