китайский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
我想和史密斯先生预约一个时间。
Официально, очень вежливо
Kiedy Panu odpowiada?
什么时间适合您?
Официально вежливо
Czy możemy się umówić na spotkanie?
我们能约见一个会面吗?
Официально, вежливо
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
我认为我们应该见一面。
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
我想知道我们是否能推迟会面呢?
Официально, очень вежливо
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
明天下午2点我可能不行,晚一点可以吗?4点钟怎么样?
Официально, вежливо
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
我们可以另约一个时间吗?
Официально, вежливо
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
我不得不把会面推迟到...
Официально, вежливо
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
不好意思,我们预约的那天我另外有约,我们另约一个时间好吗?
Официально, вежливо
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
我不得不更改我们会面的日期。
Официально, прямо
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
我们的会面能提前/推迟一点吗?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消明天的预约,对因此造成的任何不便,我表示十分抱歉。
Официально, вежливо
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
非常抱歉地告诉您,我无法参加我们约定的会面,因而不得不取消预约。
Официально, вежливо
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
恐怕我必须取消明天的预约。
Официально, вежливо
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
因为...,恐怕我不得不取消会面。
Официально, вежливо