английский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Официально, очень вежливо
Kiedy Panu odpowiada?
When would it suit you?
Официально вежливо
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Can we arrange a meeting?
Официально, вежливо
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
I think we should meet.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
I wonder whether we can postpone our meeting?
Официально, очень вежливо
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Официально, вежливо
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Would it be possible to set another date?
Официально, вежливо
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
I have to postpone our meeting until…
Официально, вежливо
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Официально, вежливо
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
I am forced to change the date of our meeting.
Официально, прямо
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Could we make it a bit earlier/later?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Официально, вежливо
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Официально, вежливо
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Официально, вежливо
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Официально, вежливо