шведский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Официально, очень вежливо
Wanneer schikt het u?
När skulle det passa för dig?
Официально вежливо
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Kan vi planera in ett möte?
Официально, вежливо
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Jag tycker att vi kunde träffas.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Официально, очень вежливо
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Официально, вежливо
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
Официально, вежливо
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Официально, вежливо
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Официально, прямо
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Официально, вежливо
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Официально, вежливо
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Официально, вежливо
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
Официально, вежливо