чешский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
Официально, очень вежливо
Wanneer schikt het u?
Kdyby Vám to vyhovovalo?
Официально вежливо
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Můžeme si sjednat schůzku?
Официально, вежливо
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Myslím, že bychom se měli setkat.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
Официально, очень вежливо
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Bylo by možné stanovit jiné datum?
Официально, вежливо
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Musím odložit naši schůzku do...
Официально, вежливо
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
Официально, вежливо
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
Официально, прямо
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Mohli bychom se sejít dříve/později?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Официально, вежливо
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
Официально, вежливо
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
Официально, вежливо
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
Официально, вежливо