датский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
Официально, очень вежливо
Wanneer schikt het u?
Hvornår passer det dig?
Официально вежливо
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Kan vi arrangere et møde?
Официально, вежливо
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Jeg synes vi skal mødes.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores møde?
Официально, очень вежливо
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for eksempel klokken 16?
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
Официально, вежливо
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Jeg er nødt til at udskyde vores møde til...
Официально, вежливо
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Jeg er desværre kommet til at dobbel booke den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være muligt at aftale en anden dag?
Официально, вежливо
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores møde.
Официально, прямо
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Kan vi mødes lidt tidligere/senere?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i særdeles ked af enhver form for ulejlighed det har forårsaget.
Официально, вежливо
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået møde, og er derfor nødt til at aflyse.
Официально, вежливо
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen.
Официально, вежливо
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale.
Официально, вежливо