чешский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Ich möchte um einen Termin mit Herrn Schmidt bitten.
Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
Официально, очень вежливо
Wann würde es Ihnen passen?
Kdyby Vám to vyhovovalo?
Официально вежливо
Können wir ein Treffen vereinbaren?
Můžeme si sjednat schůzku?
Официально, вежливо
Ich denke, wir sollten uns treffen.
Myslím, že bychom se měli setkat.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Wäre es möglich, unsere Besprechung zu verschieben?
Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
Официально, очень вежливо
Morgen um 14 Uhr passt mir leider nicht. Würde es ein bisschen später gehen, sagen wir um 16 Uhr?
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
Официально, вежливо
Wäre es möglich, ein anderes Datum festzulegen?
Bylo by možné stanovit jiné datum?
Официально, вежливо
Ich muss unsere Besprechung bis zum ... verschieben.
Musím odložit naši schůzku do...
Официально, вежливо
Leider habe ich am Tag unserer Besprechung zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, ein anderes Datum zu vereinbaren?
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
Официально, вежливо
Leider muss ich das Datum unserer Besprechung abändern.
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
Официально, прямо
Könnten wir uns ein bisschen früher/später treffen?
Mohli bychom se sejít dříve/později?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unseren morgigen Termin absagen muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Официально, вежливо
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich unseren für morgen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen kann und diesen somit absagen muss.
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
Официально, вежливо
Leider muss ich unseren morgigen Termin absagen.
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
Официально, вежливо
Aufgrund von ... muss ich leider unseren Termin absagen.
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
Официально, вежливо