польский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

저는 스미스씨와 약속을 잡고 싶습니다.
Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Официально, очень вежливо
언제가 괜찮으시겠습니까?
Kiedy Panu odpowiada?
Официально вежливо
약속을 잡고 뵐 수 있을까요?
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Официально, вежливо
만나뵈어야 할 것 같네요.
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

만나기로 한 약속을 미룰 수 있는지 궁금합니다.
Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Официально, очень вежливо
내일 2시에 만나 뵙기 어려울 것 같습니다. 조금 늦춰서 4시에 만나도 될까요?
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Официально, вежливо
다른 날로 미뤄도 될까요?
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Официально, вежливо
....까지 저희의 약속을 미루어야 할 것 같습니다.
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Официально, вежливо
죄송스럽지만, 우리가 만나기로 한 날에 제가 두 개의 약속을 잡아놓았습니다. 그날 말고, 다른 날로 미뤄도 괜찮을까요?
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Официально, вежливо
죄송하지만, 우리의 약속을 미뤄야 하게 됐습니다.
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Официально, прямо
조금 더 일찍/늦게 만나도 될까요?
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

전화로 연락이 안되어서 이렇게 글을 드립니다. 내일 뵙기로 한 약속을 취소해야하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 진심으로 죄송합니다.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Официально, вежливо
알려드리기 유감스러우나, 만나기로 했던 약속에 저는 참석하지 못할것 같으므로 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Официально, вежливо
죄송합니다만 내일 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Официально, вежливо
....에 때문에, 우리 약속을 취소해야 합니다.
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
Официально, вежливо