нидерландский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

我想和史密斯先生预约一个时间。
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Официально, очень вежливо
什么时间适合您?
Wanneer schikt het u?
Официально вежливо
我们能约见一个会面吗?
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Официально, вежливо
我认为我们应该见一面。
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

我想知道我们是否能推迟会面呢?
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Официально, очень вежливо
明天下午2点我可能不行,晚一点可以吗?4点钟怎么样?
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Официально, вежливо
我们可以另约一个时间吗?
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Официально, вежливо
我不得不把会面推迟到...
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Официально, вежливо
不好意思,我们预约的那天我另外有约,我们另约一个时间好吗?
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Официально, вежливо
我不得不更改我们会面的日期。
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Официально, прямо
我们的会面能提前/推迟一点吗?
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消明天的预约,对因此造成的任何不便,我表示十分抱歉。
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Официально, вежливо
非常抱歉地告诉您,我无法参加我们约定的会面,因而不得不取消预约。
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Официально, вежливо
恐怕我必须取消明天的预约。
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Официально, вежливо
因为...,恐怕我不得不取消会面。
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Официально, вежливо