датский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.
Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
Официально, очень вежливо
Quando è disponibile?
Hvornår passer det dig?
Официально вежливо
È possibile fissare un appuntamento?
Kan vi arrangere et møde?
Официально, вежливо
Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
Jeg synes vi skal mødes.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Vorrei chiederLe se è possibile spostare l'appuntamento.
Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores møde?
Официально, очень вежливо
Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?
Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for eksempel klokken 16?
Официально, вежливо
È possibile fissare un'altra data?
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
Официально, вежливо
Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento al...
Jeg er nødt til at udskyde vores møde til...
Официально, вежливо
Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile stabilire un'altra data?
Jeg er desværre kommet til at dobbel booke den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være muligt at aftale en anden dag?
Официально, вежливо
Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro appuntamento.
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores møde.
Официально, прямо
Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?
Kan vi mødes lidt tidligere/senere?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani. Mi scuso per l'inconveniente.
Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i særdeles ked af enhver form for ulejlighed det har forårsaget.
Официально, вежливо
Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in grado di presentarmi al nostro appuntamento e che pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.
Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået møde, og er derfor nødt til at aflyse.
Официально, вежливо
Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento di domani.
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen.
Официально, вежливо
A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro appuntamento.
På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale.
Официально, вежливо