нидерландский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Официально, очень вежливо
Hvornår passer det dig?
Wanneer schikt het u?
Официально вежливо
Kan vi arrangere et møde?
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Официально, вежливо
Jeg synes vi skal mødes.
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores møde?
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Официально, очень вежливо
Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for eksempel klokken 16?
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Официально, вежливо
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Официально, вежливо
Jeg er nødt til at udskyde vores møde til...
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Официально, вежливо
Jeg er desværre kommet til at dobbel booke den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være muligt at aftale en anden dag?
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Официально, вежливо
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores møde.
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Официально, прямо
Kan vi mødes lidt tidligere/senere?
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i særdeles ked af enhver form for ulejlighed det har forårsaget.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Официально, вежливо
Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået møde, og er derfor nødt til at aflyse.
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Официально, вежливо
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen.
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Официально, вежливо
På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale.
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Официально, вежливо