венгерский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Официально, очень вежливо
Hvornår passer det dig?
Mikor lenne jó Önnek?
Официально вежливо
Kan vi arrangere et møde?
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Официально, вежливо
Jeg synes vi skal mødes.
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores møde?
Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Официально, очень вежливо
Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for eksempel klokken 16?
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Официально, вежливо
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Официально, вежливо
Jeg er nødt til at udskyde vores møde til...
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Официально, вежливо
Jeg er desværre kommet til at dobbel booke den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være muligt at aftale en anden dag?
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Официально, вежливо
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores møde.
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Официально, прямо
Kan vi mødes lidt tidligere/senere?
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i særdeles ked af enhver form for ulejlighed det har forårsaget.
Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Официально, вежливо
Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået møde, og er derfor nødt til at aflyse.
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Официально, вежливо
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen.
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Официально, вежливо
På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale.
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Официально, вежливо