русский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Làm ơn cho tôi đặt lịch hẹn với ông Nguyễn Văn A.
Я хотел бы встретиться с г-м Смидтом. Когда это возможно?
Официально, очень вежливо
Vui lòng cho tôi biết lúc nào thì thuận tiện cho ông/bà?
Когда вас устроит?
Официально вежливо
Chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn được không?
Мы могли бы встретиться?
Официально, вежливо
Tôi nghĩ chúng ta nên sắp xếp một cuộc hẹn.
Думаю, нам необходимо встретиться
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Không biết ông/bà có thể dời cuộc hẹn của chúng ta được không?
Я хотел бы узнать, возможно ли переложить нашу встречу?
Официально, очень вежливо
Tiếc rằng tôi không thể gặp ông/bà vào 2h chiều mai. Liệu chúng ta có thể gặp muộn hơn được không, tầm 4h chẳng hạn?
Я не смогу сделать это завтра в 14.00. Мы можем переложить это, скажаем, на 16.00?
Официально, вежливо
Liệu chúng ta có thể dời lịch hẹn sang một ngày khác được không?
Возможно ли условиться на другое число?
Официально, вежливо
Tôi xin phép dời lịch hẹn sang...
Я вынужден переложить нашу встречу на...
Официально, вежливо
Rất tiếc là tôi lại bị trùng lịch vào cuộc hẹn của chúng ta. Liệu ông/bà có thể vui lòng dời lịch sang một ngày khác được không?
К сожалению, тот день, на который мы договорились о встрече у меня забит. Возможно ли установить другую дату?
Официально, вежливо
Tôi không còn cách nào khác ngoài thay đổi ngày hẹn của chúng ta.
Я вынужден изменить дату нашей встречи
Официально, прямо
Liệu ta có thể gặp sớm/muộn hơn được không?
Мы можем сделать это немного раньше/позже?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin viết email này để xin hủy cuộc hẹn của chúng ta vào ngày mai. Tôi vô cùng xin lỗi về sự bất tiện này.
Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Официально, вежливо
Tôi rất tiếc phải báo với ông/bà rằng tôi sẽ không thể tham dự cuộc họp của chúng ta như đã hẹn.
К сожалению, должен сообщить, что я не смогу присутствовать на нашей предполагаемой встрече и поэтому должен от нее отказаться
Официально, вежливо
Tôi e rằng tôi phải hủy lịch hẹn của chúng ta vào ngày mai.
Боюсь, я вынужден отменить нашу встречу завтра
Официально, вежливо
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy cuộc hẹn của chúng ta.
Ввиду..., боюсь, я не смогу присутствовать на встрече
Официально, вежливо