немецкий | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Làm ơn cho tôi đặt lịch hẹn với ông Nguyễn Văn A.
Ich möchte um einen Termin mit Herrn Schmidt bitten.
Официально, очень вежливо
Vui lòng cho tôi biết lúc nào thì thuận tiện cho ông/bà?
Wann würde es Ihnen passen?
Официально вежливо
Chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn được không?
Können wir ein Treffen vereinbaren?
Официально, вежливо
Tôi nghĩ chúng ta nên sắp xếp một cuộc hẹn.
Ich denke, wir sollten uns treffen.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Không biết ông/bà có thể dời cuộc hẹn của chúng ta được không?
Wäre es möglich, unsere Besprechung zu verschieben?
Официально, очень вежливо
Tiếc rằng tôi không thể gặp ông/bà vào 2h chiều mai. Liệu chúng ta có thể gặp muộn hơn được không, tầm 4h chẳng hạn?
Morgen um 14 Uhr passt mir leider nicht. Würde es ein bisschen später gehen, sagen wir um 16 Uhr?
Официально, вежливо
Liệu chúng ta có thể dời lịch hẹn sang một ngày khác được không?
Wäre es möglich, ein anderes Datum festzulegen?
Официально, вежливо
Tôi xin phép dời lịch hẹn sang...
Ich muss unsere Besprechung bis zum ... verschieben.
Официально, вежливо
Rất tiếc là tôi lại bị trùng lịch vào cuộc hẹn của chúng ta. Liệu ông/bà có thể vui lòng dời lịch sang một ngày khác được không?
Leider habe ich am Tag unserer Besprechung zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, ein anderes Datum zu vereinbaren?
Официально, вежливо
Tôi không còn cách nào khác ngoài thay đổi ngày hẹn của chúng ta.
Leider muss ich das Datum unserer Besprechung abändern.
Официально, прямо
Liệu ta có thể gặp sớm/muộn hơn được không?
Könnten wir uns ein bisschen früher/später treffen?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin viết email này để xin hủy cuộc hẹn của chúng ta vào ngày mai. Tôi vô cùng xin lỗi về sự bất tiện này.
Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unseren morgigen Termin absagen muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Официально, вежливо
Tôi rất tiếc phải báo với ông/bà rằng tôi sẽ không thể tham dự cuộc họp của chúng ta như đã hẹn.
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich unseren für morgen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen kann und diesen somit absagen muss.
Официально, вежливо
Tôi e rằng tôi phải hủy lịch hẹn của chúng ta vào ngày mai.
Leider muss ich unseren morgigen Termin absagen.
Официально, вежливо
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy cuộc hẹn của chúng ta.
Aufgrund von ... muss ich leider unseren Termin absagen.
Официально, вежливо