шведский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

I would like an appointment with Mr Smith please.
Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Официально, очень вежливо
When would it suit you?
När skulle det passa för dig?
Официально вежливо
Can we arrange a meeting?
Kan vi planera in ett möte?
Официально, вежливо
I think we should meet.
Jag tycker att vi kunde träffas.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

I wonder whether we can postpone our meeting?
Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Официально, очень вежливо
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Официально, вежливо
Would it be possible to set another date?
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Официально, вежливо
I have to postpone our meeting until…
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
Официально, вежливо
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Официально, вежливо
I am forced to change the date of our meeting.
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Официально, прямо
Could we make it a bit earlier/later?
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Официально, вежливо
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Официально, вежливо
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Официально, вежливо
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
Официально, вежливо