румынский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

I would like an appointment with Mr Smith please.
Aș dori programarea unei întrevederi cu domnul Popescu, vă rog.
Официально, очень вежливо
When would it suit you?
Când vă este convenabil?
Официально вежливо
Can we arrange a meeting?
Putem stabili o întrevedere?
Официально, вежливо
I think we should meet.
Consider că ar trebui să ne întâlnim.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

I wonder whether we can postpone our meeting?
Mă întrebam dacă există vreo posibilitate de a amâna întrevederea.
Официально, очень вежливо
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Nu am cum să ajung maine la ora 14. Este posibil să ne vedem mai târziu, la 16 de exemplu?
Официально, вежливо
Would it be possible to set another date?
Considerați că este posibil să stabilim altă întrevedere?
Официально, вежливо
I have to postpone our meeting until…
Mă văd nevoit să amân întrevederea noastră până...
Официально, вежливо
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Din păcate am constatat că am o suprapunere în program în ziua în care trebuia să ne întâlnim. Este posibil să alegem o altă dată?
Официально, вежливо
I am forced to change the date of our meeting.
Mă văd nevoit să schimb data întâlnirii noastre.
Официально, прямо
Could we make it a bit earlier/later?
Putem să decalăm mai devreme/târziu?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Nu am reușit să vă contactez la telefon așa că m-am văzut nevoit să vă scriu pentru a vă anunța că am anulat întrevederea de mâine. Îmi pare foarte rău pentru eventualele neplăceri provocate.
Официально, вежливо
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Din păcate mă văd nevoit să vă anunț că nu voi putea onora întrevederea stabilită și prin urmare va trebui să o anulez.
Официально, вежливо
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Mă tem că va trebui să anulez întrevederea de mâine.
Официально, вежливо
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Din cauza faptului că..., mă tem că va trebui să anulez întrevederea noastră.
Официально, вежливо