польский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

I would like an appointment with Mr Smith please.
Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Официально, очень вежливо
When would it suit you?
Kiedy Panu odpowiada?
Официально вежливо
Can we arrange a meeting?
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Официально, вежливо
I think we should meet.
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

I wonder whether we can postpone our meeting?
Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Официально, очень вежливо
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Официально, вежливо
Would it be possible to set another date?
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Официально, вежливо
I have to postpone our meeting until…
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Официально, вежливо
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Официально, вежливо
I am forced to change the date of our meeting.
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Официально, прямо
Could we make it a bit earlier/later?
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Официально, вежливо
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Официально, вежливо
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Официально, вежливо
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
Официально, вежливо