португальский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Ni konsideras la aĉeto de...
Estamos considerando a aquisição de...
Официально, проба
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Официально, очень вежливо
Ni ŝatus meti ordon.
Gostaríamos de fazer um pedido.
Официально, вежливо
Vi trovos nian firman ordon por...
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Официально, вежливо
Vi trovos vian ordon.
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Официально, вежливо
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Официально, вежливо
Ni metas nian ordon por...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Официально, вежливо
Ni intencas aĉeti...
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Официально, вежливо
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Официально, прямолинейно
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Официально, вежливо
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Официально, очень вежливо
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Официально, вежливо
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Официально, прямо
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Anexas estão duas cópias do contrato.
Официально, прямо
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Официально, прямо
Ni konfirmas vian mendon.
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Официально, вежливо
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Официально, прямо
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Официально, прямо
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Официально, прямо
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Официально, прямо
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Официально, вежливо
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Официально, вежливо
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Seria possível adiar a entrega até...
Официально, вежливо
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Официально, вежливо
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Официально, очень вежливо
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Официально, очень вежливо
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Официально, вежливо
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Официально, вежливо
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Официально, вежливо
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Официально, прямо
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Официально, прямо
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Официально, прямолинейно
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Официально, прямолинейно