финский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Vi överväger att köpa ...
Harkitsemme ... ostoa...
Официально, проба
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Официально, очень вежливо
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Официально, вежливо
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Liitteenä sitova tilauksemme...
Официально, вежливо
Bifogat hittar ni vår beställning.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Официально, вежливо
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Официально, вежливо
Vi lägger härmed in vår order på ...
Täten jätämme tilauksemme...
Официально, вежливо
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Официально, вежливо
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Официально, прямолинейно
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Официально, вежливо
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Официально, очень вежливо
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Официально, вежливо
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Официально, прямо
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Официально, прямо
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Официально, прямо
Vi bekräftar härmed din beställning.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Официально, вежливо
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Официально, прямо
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Официально, прямо
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Официально, прямо
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Официально, прямо
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Официально, вежливо
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Официально, вежливо
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Официально, очень вежливо
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Официально, очень вежливо
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Официально, вежливо
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Официально, вежливо
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Официально, вежливо
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Официально, прямо
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Официально, прямо
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Официально, прямолинейно
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Официально, прямолинейно