румынский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Vi överväger att köpa ...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Официально, проба
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Официально, очень вежливо
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Am dori să plasăm o comandă.
Официально, вежливо
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Официально, вежливо
Bifogat hittar ni vår beställning.
Veți găsi atașată comanda noastră.
Официально, вежливо
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Официально, вежливо
Vi lägger härmed in vår order på ...
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Официально, вежливо
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Официально, вежливо
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Официально, прямолинейно
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Официально, вежливо
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Официально, очень вежливо
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Официально, вежливо
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Официально, прямо
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Официально, прямо
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Официально, прямо
Vi bekräftar härmed din beställning.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Официально, вежливо
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Официально, прямо
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Официально, прямо
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Официально, прямо
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Официально, прямо
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Официально, вежливо
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Официально, вежливо
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Официально, очень вежливо
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Официально, очень вежливо
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Официально, вежливо
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Официально, вежливо
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Официально, вежливо
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Официально, прямо
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Официально, прямо
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Официально, прямолинейно
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Официально, прямолинейно