турецкий | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Uvažujeme o koupi...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Официально, проба
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Официально, очень вежливо
Chtěli bychom zadat objednávku.
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Официально, вежливо
V příloze je naše závazná objednávka pro...
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Официально, вежливо
V příloze najdete naší objednávku.
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Официально, вежливо
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Официально, вежливо
Tímto zadáváme objednávku na...
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Официально, вежливо
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Официально, вежливо
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Официально, прямолинейно
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Официально, вежливо
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Официально, очень вежливо
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Официально, вежливо
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Официально, прямо
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Официально, прямо
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Официально, прямо
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Официально, вежливо
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Официально, прямо
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Официально, прямо
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Официально, прямо
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Официально, прямо
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Официально, вежливо
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Официально, вежливо
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Официально, вежливо
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Официально, вежливо
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Официально, очень вежливо
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Официально, очень вежливо
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Официально, вежливо
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Официально, вежливо
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Официально, вежливо
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Официально, прямо
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Официально, прямо
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Официально, прямолинейно
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Официально, прямолинейно