румынский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Uvažujeme o koupi...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Официально, проба
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Официально, очень вежливо
Chtěli bychom zadat objednávku.
Am dori să plasăm o comandă.
Официально, вежливо
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Официально, вежливо
V příloze najdete naší objednávku.
Veți găsi atașată comanda noastră.
Официально, вежливо
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Официально, вежливо
Tímto zadáváme objednávku na...
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Официально, вежливо
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Официально, вежливо
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Официально, прямолинейно
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Официально, вежливо
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Официально, очень вежливо
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Официально, вежливо
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Официально, прямо
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Официально, прямо
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Официально, прямо
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Официально, вежливо
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Официально, прямо
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Официально, прямо
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Официально, прямо
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Официально, прямо
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Официально, вежливо
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Официально, вежливо
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Официально, вежливо
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Официально, вежливо
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Официально, очень вежливо
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Официально, очень вежливо
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Официально, вежливо
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Официально, вежливо
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Официально, вежливо
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Официально, прямо
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Официально, прямо
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Официально, прямолинейно
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Официально, прямолинейно