эсперанто | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Harkitsemme ... ostoa...
Ni konsideras la aĉeto de...
Официально, проба
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Официально, очень вежливо
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Ni ŝatus meti ordon.
Официально, вежливо
Liitteenä sitova tilauksemme...
Vi trovos nian firman ordon por...
Официально, вежливо
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Vi trovos vian ordon.
Официально, вежливо
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Официально, вежливо
Täten jätämme tilauksemme...
Ni metas nian ordon por...
Официально, вежливо
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Ni intencas aĉeti...
Официально, вежливо
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Официально, прямолинейно
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Официально, вежливо
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Официально, очень вежливо
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Официально, вежливо
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Официально, прямо
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Официально, прямо
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Официально, прямо
Täten vahvistamme tilauksenne.
Ni konfirmas vian mendon.
Официально, вежливо
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Официально, прямо
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Официально, прямо
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Официально, прямо
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Официально, прямо
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Официально, вежливо
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Официально, вежливо
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Официально, вежливо
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Официально, вежливо
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Официально, очень вежливо
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Официально, очень вежливо
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Официально, вежливо
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Официально, вежливо
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Официально, вежливо
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Официально, прямо
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Официально, прямо
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Официально, прямолинейно
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Официально, прямолинейно