шведский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Harkitsemme ... ostoa...
Vi överväger att köpa ...
Официально, проба
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Официально, очень вежливо
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Официально, вежливо
Liitteenä sitova tilauksemme...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Официально, вежливо
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Официально, вежливо
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Официально, вежливо
Täten jätämme tilauksemme...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Официально, вежливо
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Официально, вежливо
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Официально, прямолинейно
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Официально, вежливо
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Официально, очень вежливо
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Официально, вежливо
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Официально, прямо
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Официально, прямо
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Официально, прямо
Täten vahvistamme tilauksenne.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Официально, вежливо
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Официально, прямо
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Официально, прямо
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Официально, прямо
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Официально, прямо
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Официально, вежливо
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Официально, вежливо
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Официально, вежливо
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Официально, вежливо
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Официально, очень вежливо
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Официально, очень вежливо
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Официально, вежливо
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Официально, вежливо
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Официально, вежливо
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Официально, прямо
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Официально, прямо
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Официально, прямолинейно
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Официально, прямолинейно