чешский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Harkitsemme ... ostoa...
Uvažujeme o koupi...
Официально, проба
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Официально, очень вежливо
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Официально, вежливо
Liitteenä sitova tilauksemme...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Официально, вежливо
Liitteenä löydätte tilauksemme.
V příloze najdete naší objednávku.
Официально, вежливо
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Официально, вежливо
Täten jätämme tilauksemme...
Tímto zadáváme objednávku na...
Официально, вежливо
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Официально, вежливо
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Официально, прямолинейно
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Официально, вежливо
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Официально, очень вежливо
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Официально, вежливо
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Официально, прямо
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Официально, прямо
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Официально, прямо
Täten vahvistamme tilauksenne.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Официально, вежливо
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Официально, прямо
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Официально, прямо
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Официально, прямо
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Официально, прямо
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Официально, вежливо
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Официально, вежливо
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Официально, вежливо
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Официально, вежливо
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Официально, вежливо
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Официально, вежливо
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Официально, вежливо
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Официально, прямо
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Официально, прямо
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Официально, прямолинейно
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Официально, прямолинейно