польский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Harkitsemme ... ostoa...
Rozważamy możliwość zakupu...
Официально, проба
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Официально, очень вежливо
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Официально, вежливо
Liitteenä sitova tilauksemme...
Załączamy nasze zamówienie na...
Официально, вежливо
Liitteenä löydätte tilauksemme.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Официально, вежливо
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Официально, вежливо
Täten jätämme tilauksemme...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Официально, вежливо
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Chcemy zakupić u Państwa...
Официально, вежливо
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Официально, прямолинейно
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Официально, вежливо
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Официально, очень вежливо
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Официально, вежливо
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Официально, прямо
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Официально, прямо
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Официально, прямо
Täten vahvistamme tilauksenne.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Официально, вежливо
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Официально, прямо
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Официально, прямо
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Официально, прямо
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Официально, прямо
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Официально, вежливо
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Официально, вежливо
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Официально, вежливо
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Официально, вежливо
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Официально, очень вежливо
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Официально, очень вежливо
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Официально, вежливо
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Официально, вежливо
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Официально, вежливо
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Официально, прямо
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Официально, прямо
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Официально, прямолинейно
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Официально, прямолинейно