китайский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Harkitsemme ... ostoa...
我们正在考虑购买...
Официально, проба
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
我们很乐意订购贵公司的...
Официально, очень вежливо
Haluaisimme tehdä tilauksen.
我们想下个订单。
Официально, вежливо
Liitteenä sitova tilauksemme...
附上的是我们公司就...的订单
Официально, вежливо
Liitteenä löydätte tilauksemme.
您将在附件中看到我们公司的订单。
Официально, вежливо
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Официально, вежливо
Täten jätämme tilauksemme...
我们特此开出...的订单
Официально, вежливо
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
我们意在向您购买...
Официально, вежливо
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Официально, прямолинейно
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Официально, вежливо
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
我们会尽快处理您的订单。
Официально, очень вежливо
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Официально, вежливо
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
Официально, прямо
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
附件中您将收到两份合同复印件。
Официально, прямо
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Официально, прямо
Täten vahvistamme tilauksenne.
我们在此确认您的订单。
Официально, вежливо
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Официально, прямо
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Официально, прямо
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Официально, прямо
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Официально, прямо
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Официально, вежливо
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Официально, вежливо
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
是否有可能将订购推迟到...
Официально, вежливо
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Официально, вежливо
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Официально, очень вежливо
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Официально, очень вежливо
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Официально, вежливо
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Официально, вежливо
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Официально, вежливо
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
我们想取消订单,订单号是...
Официально, прямо
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
我们不得不取消订单,因为...
Официально, прямо
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Официально, прямолинейно
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
我们别无选择只能取消订单,因为...
Официально, прямолинейно