французский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Nous considérons l'achat de...
Официально, проба
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Официально, очень вежливо
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Nous voudrions passer une commande.
Официально, вежливо
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Официально, вежливо
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Официально, вежливо
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Официально, вежливо
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Официально, вежливо
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Nous désirons vous acheter...
Официально, вежливо
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Официально, прямолинейно
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Официально, вежливо
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Официально, очень вежливо
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Официально, вежливо
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Официально, прямо
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Официально, прямо
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Официально, прямо
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Официально, вежливо
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Официально, прямо
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Официально, прямо
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Официально, прямо
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Официально, прямо
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Официально, вежливо
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Официально, вежливо
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Официально, вежливо
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Официально, вежливо
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Официально, очень вежливо
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Официально, очень вежливо
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Официально, вежливо
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Официально, вежливо
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Официально, вежливо
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Официально, прямо
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Официально, прямо
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Официально, прямолинейно
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Официально, прямолинейно