нидерландский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Wij overwegen de aanschaf van ...
Официально, проба
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Официально, очень вежливо
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Официально, вежливо
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Официально, вежливо
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Официально, вежливо
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Официально, вежливо
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Официально, вежливо
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Официально, вежливо
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Официально, прямолинейно
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Официально, вежливо
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Официально, очень вежливо
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Официально, вежливо
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Официально, прямо
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Официально, прямо
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Официально, прямо
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Официально, вежливо
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Официально, прямо
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Официально, прямо
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Официально, прямо
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Официально, прямо
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Официально, вежливо
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Официально, вежливо
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Официально, вежливо
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Официально, вежливо
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Официально, очень вежливо
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Официально, очень вежливо
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Официально, вежливо
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Официально, вежливо
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Официально, вежливо
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Официально, прямо
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Официально, прямо
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Официально, прямолинейно
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Официально, прямолинейно