чешский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Uvažujeme o koupi...
Официально, проба
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Официально, очень вежливо
Мы хотели бы заказать
Chtěli bychom zadat objednávku.
Официально, вежливо
Тут же еще один наш заказ на...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Официально, вежливо
Тут же вы найдете наш заказ
V příloze najdete naší objednávku.
Официально, вежливо
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Официально, вежливо
Одновременно мы хотели бы заказать...
Tímto zadáváme objednávku na...
Официально, вежливо
Мы намерены купить у вас...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Официально, вежливо
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Официально, прямолинейно
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Официально, вежливо
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Официально, очень вежливо
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Официально, вежливо
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Официально, прямо
В приложении вы найдете две копии контракта
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Официально, прямо
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Официально, прямо
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Официально, вежливо
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Официально, прямо
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Официально, прямо
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Официально, прямо
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Официально, прямо
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Официально, вежливо
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Официально, вежливо
Возможно ли продлить заказ до...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Официально, вежливо
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Официально, вежливо
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Официально, вежливо
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Официально, вежливо
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Официально, вежливо
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Официально, прямо
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Официально, прямо
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Официально, прямолинейно
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Официально, прямолинейно