шведский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Vi överväger att köpa ...
Официально, проба
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Официально, очень вежливо
Am dori să plasăm o comandă.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Официально, вежливо
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Официально, вежливо
Veți găsi atașată comanda noastră.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Официально, вежливо
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Официально, вежливо
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Официально, вежливо
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Официально, вежливо
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Официально, прямолинейно
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Официально, вежливо
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Официально, очень вежливо
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Официально, вежливо
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Официально, прямо
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Официально, прямо
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Официально, прямо
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Официально, вежливо
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Официально, прямо
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Официально, прямо
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Официально, прямо
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Официально, прямо
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Официально, вежливо
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Официально, вежливо
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Официально, вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Официально, вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Официально, очень вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Официально, очень вежливо
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Официально, вежливо
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Официально, вежливо
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Официально, вежливо
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Официально, прямо
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Официально, прямо
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Официально, прямолинейно
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Официально, прямолинейно