чешский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Uvažujeme o koupi...
Официально, проба
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Официально, очень вежливо
Am dori să plasăm o comandă.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Официально, вежливо
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Официально, вежливо
Veți găsi atașată comanda noastră.
V příloze najdete naší objednávku.
Официально, вежливо
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Официально, вежливо
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Tímto zadáváme objednávku na...
Официально, вежливо
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Официально, вежливо
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Официально, прямолинейно
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Официально, вежливо
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Официально, очень вежливо
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Официально, вежливо
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Официально, прямо
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Официально, прямо
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Официально, прямо
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Официально, вежливо
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Официально, прямо
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Официально, прямо
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Официально, прямо
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Официально, прямо
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Официально, вежливо
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Официально, вежливо
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Официально, вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Официально, вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Официально, вежливо
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Официально, вежливо
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Официально, вежливо
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Официально, прямо
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Официально, прямо
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Официально, прямолинейно
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Официально, прямолинейно