французский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Nous considérons l'achat de...
Официально, проба
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Официально, очень вежливо
Am dori să plasăm o comandă.
Nous voudrions passer une commande.
Официально, вежливо
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Официально, вежливо
Veți găsi atașată comanda noastră.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Официально, вежливо
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Официально, вежливо
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Официально, вежливо
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Nous désirons vous acheter...
Официально, вежливо
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Официально, прямолинейно
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Официально, вежливо
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Официально, очень вежливо
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Официально, вежливо
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Официально, прямо
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Официально, прямо
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Официально, прямо
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Официально, вежливо
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Официально, прямо
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Официально, прямо
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Официально, прямо
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Официально, прямо
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Официально, вежливо
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Официально, вежливо
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Официально, вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Официально, вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Официально, очень вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Официально, очень вежливо
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Официально, вежливо
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Официально, вежливо
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Официально, вежливо
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Официально, прямо
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Официально, прямо
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Официально, прямолинейно
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Официально, прямолинейно