нидерландский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Официально, проба
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Официально, очень вежливо
Am dori să plasăm o comandă.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Официально, вежливо
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Официально, вежливо
Veți găsi atașată comanda noastră.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Официально, вежливо
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Официально, вежливо
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Официально, вежливо
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Официально, вежливо
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Официально, прямолинейно
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Официально, вежливо
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Официально, очень вежливо
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Официально, вежливо
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Официально, прямо
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Официально, прямо
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Официально, прямо
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Официально, вежливо
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Официально, прямо
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Официально, прямо
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Официально, прямо
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Официально, прямо
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Официально, вежливо
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Официально, вежливо
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Официально, вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Официально, вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Официально, очень вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Официально, очень вежливо
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Официально, вежливо
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Официально, вежливо
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Официально, вежливо
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Официально, прямо
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Официально, прямо
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Официально, прямолинейно
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Официально, прямолинейно